Doel van Spanjeforum.org

Deze website in bedoeld om informatie uit te wisselen over Spanje. U kunt hier vragen stellen, antwoorden geven, en van gedachten wisselen. U bent te gast op dit forum, wij waarderen uw aanwezigheid, zolang u onze gastvrijheid respecteert.


Wat niet de bedoeling is

Het is niet de bedoeling dat u dit forum gebruikt als een reclame medium. Mocht er een link geplaatst worden om uw onderwerp of reactie te verduidelijken, dan is dit toegestaan. Ook is het niet de bedoeling om het Spanjeforum.org te gebruiken als een marktplaats voor de verkoop van uw artikelen. Hiervoor zijn andere websites beschikbaar, die u kunt vinden op de linken pagina.

Personen of bedrijven terecht of onterecht zwart maken, is niet toegestaan. Dit om de eenvoudige reden dat het Spanjeforum.ORG niet kan controleren, of de genoemde feiten de waarheid zijn of niet.
Ook wil Spanjeforum.ORG mogelijke juridische problemen voorkomen.


Waarom moet ik een account aanmaken

U moet een account aanmaken voordat u berichten kunt plaatsen, omdat Spanjeforum.org de mogelijkheid wil hebben om mensen die herhaaldelijk niet toegestane berichten plaatsen, te blokkeren.


Hoe moet ik een account aanmaken ?

U klikt op "Registreer een nieuw account". Bij "Gebruikernaam" vult u de naam in, die u wilt gaan gebruiken op Spanjeforum.org. Dan vult u uw Email adres in, daarna 2x een eigen gekozen wachtwoord. Dan klikt u op "Versturen". Er wordt nu een verificatie Email verstuurd.

In de Email staat een regel zoals deze:
https://www.spanjeforum.org/register.php?3,approve=abcdefghij
Als u hierop klikt, dan is account direct actief. Het kan zijn dat uw Email programma voorkomt dat de link werkt. In dat geval moet u de regel kopieren en in uw browser plakken.

Als u geen Email heeft ontvangen, dan kan het zijn dat deze in de spam folder terecht is gekomen.

Mocht e.e.a. het toch niet lukken, stuur dan een Email naar info@spanjeforum.org


Mogelijkheden van uw account

U heeft vele mogelijkheden, na inlog.
1) Uw kunt berichten en reacties plaatsen.
2) Uw eigen berichten na plaatsing weer kunnen aanpassen.
3) Uitgebreide zoekfunctie.
4) Uw eigen profiel aanpassen.
5) Uw Email adres zichtbaar maken of onzichtbaar houden voor andere forum leden.
6) Mogelijkheid om handtekening te maken voor plaatsing onder al uw berichten.
7) Privé berichten sturen naar andere leden, zonder dat uw Email adres bekent wordt.
    Deze worden opgeslagen op het account van Spanjeforum.org.


Disclaimer

Voor alle communicatie, welke mogelijk is gemaakt door middel van of voortvloeiend uit een onderdeel van dit forum, zoals meningen, advies, standpunten, kennis of andere uitingen vallen volledig onder de verantwoording van de auteur in persoon. Spanjeforum.org kan niet verantwoordelijk worden geacht voor uitspraken, gedaan door middel van of omtrent dit forum, door de gebruikers van dit forum. Het Spanjeforum.org is een gecontroleerd forum, uitingen welke in strijd zijn met de Nederlandse wet kunnen geweerd worden, echter zonder enige garantie.

U heeft het volste recht om voor uw mening uit te komen, echter kunt u nimmer iemand verplichten om deel te nemen aan "uw" discussie. U kunt dit forum gebruiken om met andere personen van gedachten te wisselen zonder dat Spanjeforum.org ooit verplicht kan worden gesteld u te steunen in uw mening. Het gegeven dat Spanjeforum.org u de mogelijkheid biedt om uw mening te vertolken betekent niet dat Spanjeforum.org per definitie uw mening steunt.

Spanjeforum.org behoudt ten aller tijde het recht een discussie en/of gebruiker te blokkeren, stoppen of te wissen. Aangezien u immer in staat bent om deze disclaimer te lezen is deze disclaimer ook van toepassing wanneer u deze server via een zogenaamde 'deep-link' benadert, derhalve kunt u zich nooit beroepen op het ontbreken van kennis met betrekking tot deze disclaimer.

Beslissingsbevoegdheid ligt bij de beheerders en de eigenaar van het Spanjeforum.org.